૨૦૧૧થી ફરી શરુઆત

આજે લાંબા સમય બાદ લાગી રહ્યું છે કે બ્લોગ લખવાની શરુઆત કરવી.
જીવનમા સારા કામ માટે ક્યારેય મોડું થયું હોતુ નથી.

ઘણા ગુજરાતી બ્લોગ વાંચીને આ પ્રેરણા મળી છે.

વિશાલભાઇનો ખાસ આભાર, તમારા સોફ્ટ્વેર દ્વારા ગુજરાતી લખવાનુ સરળ થઇ ગયું.

મિત્રો હવે નિયમિત મળતા રહીશું.

Advertisements

One thought on “૨૦૧૧થી ફરી શરુઆત

અભિપ્રાય આપો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s