દોડઃ બ્રિસ્બેન નદીની આસપાસ

આ વખતે નવાં વર્ષ ૨૦૧૨ માટે સંકલ્પ કર્યો કે રોજ સવારે દોડવા જવું. મારાં ધરની બાજુમાં જ આવેલી વિશાળ બ્રિસ્બેન નદીને કિનારે કિનારે દોડવીરો માટે ખાસ માર્ગ બનાવેલા છે. મારી જેમ જો કોઇ ત્યાં આવતાં હોય તો મને સંપર્ક કરવા વિનંતિ.

Brisbane River Walk

Brisbane River Walk

શહેરની મધ્યમાં દક્ષિણ બ્રિસ્બેન વિસ્તારમાં આવેલી બ્રિસ્બેન નદીની આસપાસ ખાસ દોડવા અથવા ચાલવા માટે ત્રણ દોડમાર્ગ ત્રણ રંગોમાં યોજનાબધ્ધ રીતે બનાવવામાં આવ્યા છે. જેનો ઉપયોગ તંદુરસ્તી માટે દોડનારા અને મેરેથૉન દોડવીરો પણ કરે છે. દરેક દોડમાર્ગ પર અંતરની માહિતી પ્રશિક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ હોય છે.

Brisbane River Walk

Brisbane River Walk

આ દોડમાર્ગ રંગબેરંગી સાઉથ બેન્ક, કાંગારૂ પોઇન્ટના ખડકો, ગુડવીલ અને સ્ટોરી બ્રિજ પરથી પસાર થતો અદભુત રસ્તો છે.

Brisbane River Walk

બ્રિસ્બેન નદી દોડમાર્ગએ સાઉથ બ્રિસ્બેન કોર્પોરેશન અને બ્રિસ્બેન સિટી સંસ્થાન વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. આ માર્ગ જેવા બીજા માર્ગો રોમા સ્ટ્રીટ પાર્કલેન્ડ અને રોયલ બોટાનીકલ ગાર્ડનમાં પણ આવેલા છે.

અભિપ્રાય આપો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s