લોન પાઇન કોઆલા અભયારણ્ય

રજાના દિવસોમાં જો કોઇ કામ ન હોય તો અમે લોન પાઇન કોઆલા અભયારણ્યની મુલાકાત લઇએ છીએ. અત્યાર સુધીમાં અમે ત્રણેક વાર મુલાકાત લીધી છે. દર વખતે અમે અલગ અલગ મિત્રો સાથે ગયા હતા.

બસઃ બ્રિસ્બેન સીટી કાઉન્સીલની બસ ક્રમાંક ૪૩૦ ક્વિનસ્ટ્રીટ બસમથક B4 અને બસ ક્રમાંક ૪૪૫ એડીલેઇડસ્ટ્રીટ બસમથક ૪૦ થી જાય છે.
નૌકાવિહારઃ મિરિમાર નામની નૌકા(ક્રુઝ) કલ્ચરલ સેન્ટર પાસેથી જાય છે.

બસની ટિકીટ અન્ય વિકલ્પો કરતાં સસ્તી છે એટલે અમે દર વખતે બસમાં જ મુસાફરી કરી હતી.

આ અભયારણ્યની સ્થાપના ૧૯૨૭ માં થઇ હતી. તેમાં ૧૩૦ થી પણ વધુ કોઆલા આવેલા છે. નિયત સમયને અંતરે અહિંયા પ્રાણીઓનું પ્રદર્શન દેખાડવામાં આવે છે.

Barn Animals encounter – ગમાણ-તબેલામાં રહેતા પ્રાણીઓ:

Barn Animalsઅહિં ઘેટાં-બકરાં, વિશાળ મહાકાય જંગલી ભુંડ, મરઘાં અને તેનાં બચ્ચાં, નાનાં કદનાં ઘોડાં રાખ્યા હતા. આ નાનાં ઘોડા સિવાયના બધાંજ પ્રાણીઓ ભારતમાં રસ્તાં ઉપર રોજે રોજ જોવા મળે છે. દરેક પ્રાણીઓને અલાયદા ઘરમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. મરઘીના બચ્ચાઓ માટે ગરમાવો મળે એટલા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરેલી હતી. અભિનવ અને નાના બાળકોને તેમની સાથે રમવાની અહિં ખરેખર મજા પડી. અહિં ગીનીપિગ પણ હતા.

Koala presentation – કોઆલા સાથે મુલાકાત:

કોઆલામુખ્ય પ્રદર્શન વિસ્તારમાં કોઆલા વિષેની બધીજ માહિતી વિસ્તારપૂર્વક દેખાડવામાં આવી. કોઆલાનું ધ્યાન રાખનાર પરિચારક તેની દૈનિક પ્રવૃત્તિ અને રીતભાત દર્શાવી. કોઆલા શાકાહારી હોય છે, મોટે ભાગે તે નીલગીરીના પાંદડાઓ ખાતુ હતુ. અહિં કોઆલા પર યુનિવર્સિટી દ્વારા વિવિધ સંશોઘન પણ થાય છે. આ પ્રદર્શન બાદ કોઆલા સાથેય ફોટા પડાવી શકાય છે, જેની ૨૦ ડોલરની અલગ ટિકીટ છે.

Bird of Prey Free Flight Show – શિકારીપક્ષી પ્રદર્શન:

શિકારી પક્ષી બાજશિકારી પક્ષી

આ અભયારણ્ય્નુ ખુબ જ રોમાંચક પ્રદર્શન છે. અહિં શિકારી પક્ષીની ઊડાન અને તેમને નજીકથી ઊડતાં જોવામાં મજા પડી. અહિં ઘુવડ, ગરુડ અને બાજ જેવા શિકારી પક્ષીઓ ખુબ નજીકથી જોઇ શકાય છે. ઘણી વાર તેઓ આપણને અડકીને કે ઘસડાઈને રોમાંચક રીતે ઊડે છે. નાનાં બાળકો આવા પક્ષીઓને હાથ પર બેસાડીને ઊંદરનું ભોજન કરાવતા હતા. આ પક્ષીઓ સાથે ફોટા પડાવી શકાય છે અલબત્ત ૨૦ ડોલરની ટિકીટ લઇને.

Scales & Tail Presentation – સાપ અને મગર પ્રદર્શન:

Snakeઓસ્ટ્રેલિયામાં આવેલા વિવિધ પ્રકારનાં સાપ વિશે અહિં માહિતિ આપવામાં આવી. એક લાંબો બિનઝેરી સાપ મુખ્ય પ્રદર્શન વિસ્તારમાં લાવીને તેની વિસ્તૃત માહિતી આપવામા આવી. અહિં બહાદુર વિરલા અને વિરલીઓ સાપને અડકી, પંપાળી અને ગળામાં વિંટાળે છે. ખાસ તો સાપ કરડે તો શું કરવું તે પણ માહિતી મળી. વિશ્વના ઝેરી સાપોમાના મોટાભાગના ઓસ્ટ્રેલિયામાં જોવા મળે છે.

Kangaroo display – કાંગારૂ દર્શન:

કાંગારૂકાંગારઓ

ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવીને કાંગારૂ ન જોયા હોત તો જ્ન્મારો એળે ગયો કહેવાય. અહિં મેદાનમાં ૩૦ જેટલા કાંગારૂઓ કુદકા મારતા અને રમતા હતા. તેમને હાથમાં ખાવાનું ખવડાવી અને પંપાળીને રમાડવાની મજા પડી. અહિં બધી પ્રજાતિના કાંગારૂઓ હતા. બાળકાંગારૂ મમ્મીની કોથળીમાંથી અચરજપૂર્વક વિચિત્ર માણસોને જોતાં હતા.

Platypus Feed & Keeper Presentation – પ્લેટીપસ પ્રદર્શન:

પ્લેટીપસ એક સસ્તન પ્રાણી છે. તે બચ્ચાઓને જન્મ આપતું નથી પણ ઇંડા મૂકે છે. તેને અહિં ખાસ બનાવેલા કાચમાંથી જોઇ શકાય તેવા પાણીના હોજમાં મુકવામાં આવ્યું છે. તેના જન્મથી લઇને મૃત્યુ સુધી સંપૂર્ણ માહિતિ પ્રોજેક્ટર પર દર્શવવામાં આવે છે. પ્લેટીપસનું હાડપીંજર પણ અહિં અભ્યાસ માટે મુકેલું છે.

Tasmanian Devil Feed & Keeper Presentation – ટાસ્માનિયન ડેવિલ પ્રદર્શન:

ટાસ્માનિયન ડેવિલટાસ્માનિયન ડેવિલએ ઓસ્ટ્રેલિયાનું વિશિષ્ટ પ્રાણી અને નાના કુતરા જેવું હોય છે. હાલમાં તેની વસ્તી ભયજનક રીતે ઘટી રહી છે. વર્તનથી તે ખુબ ઝગડાખોર હોય છે અને તેનો અવાજ પણ ભયંકર હોય છે, તે ખાતી વખતે ખુબજ અવાજ કરતુ હતું. તેનાં દાંત ખુબ જ તીક્ષ્ણ અને જડબાં મજબુત હોવાથી ડેવિલ કહેવાય છે. આ પ્રાણી લુપ્ત થવાની આરે છે. તેમની જાળવણી માટે સરકારે ઘણા પ્રયત્નો કર્યાં છતાં સફળતા મળી નથી.

Sheep Dog  & Sheep Shearing Show – ઘેટાં ચરાવતાં કુતરાઓનું પ્રદર્શન:

ઘેટાં ચરાવતાં કુતરાઘેટાં ચરાવતાં કુતરાઆ પ્રદર્શનમાં પ્રશિક્ષણ આપેલા કુતરાઓ માલિકના ઇશારા પ્રમાણે બધાંજ ઘેટાંઓને નિયત કરેલી જગ્યાએ લઇ જાય છે, પુલ પાર કરાવે છે, વાડામાં દાખલ કરાવી અને હારબધ્ધ ઊભા રાખે છે. ૩ મહિના ગલુડીયાઓને આશરે ૬ થી ૯ મહિના પ્રશિક્ષણ બાદ આવા કાર્યમાં પારંગત બનાવવામાં આવે છે. અંતમાં આ કુતરાઓ સાથે મફતમાં ફોટો પડાવ્યો. આ કુતરાઓએ મને તેમની લાંબી લચક જીભ વડે મજેદાર પપ્પી પણ કરી.

Wild Lorikeet Feeding – લોરિકીટ (પોપટ) ભોજન:

લોરિકીટલોરિકીટલોરિકીટલોરિકીટ એ એક જંગલી પોપટની રંગબેરંગી જાત છે. દરરોજ તેમને બે વાર ભોજન આપવામાં આવે છે. આ પોપટ ખુબ જ અવાજ-કલબલાટ કરતા ખાતા હતા. તેમનો ખોરાક ખાસ પ્રકારનો ફળોનો બનેલો હોય છે. તેમને ખાવા માટે ખાસ પ્રકારનું વાસણ હાથમાં પકડીને અમે સૌથી પહેલા બીજા નાના બાળકો સાથે ઊભા રહી ગયા. દિવસના અંતે આ પ્રદર્શન બાદ બધોજ થાક ઊતરી ગયો.

આ સિવાય અન્ય પ્રાણીઓ જેવા કે ગરોળી, કાચબા, મગર, સાપ, ડિંગો, ચામચીડિયા, વોમ્બેટ, ઇમુ અને વિવિધ પક્ષીઓ પણ હતા. વિશ્વની લાંબી અને મોટી ગરોળીમાંની એક અહિં પણ છે.

ઇમુ

કાંગારૂ ભોજનઘુવડ

ગરોળીટાસ્માનિયન ડેવિલની માહિતી

લોન પાઇન કોઆલા અભયારણ્ય

અમે તો ખાવાનું ઘરેથી બનાવીને લઇ ગયા હતા. અહિંના રેસ્ટોરન્ટની આજુબાજુ ઘણા બધા કોઆલા બેસીને ઊંઘતા ઊંઘતા ખાતાં હતા તેમની સાથે બેસીને આલુ પરોઠાં અને બિરયાની ખાવાની મજા પડી. ટર્કી નામનું રખડેલ પક્ષી પણ અમારી સાથે ખાવામાં જોડાઈ ગયું હતું.

વેબસાઈટઃ http://www.koala.net

3 thoughts on “લોન પાઇન કોઆલા અભયારણ્ય

અભિપ્રાય આપો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s