ઓસ્ટ્રેલિયાની નિવૃત્તિ વ્યવસ્થા એટલે સુપર અથવા સુપરએન્યુએશન

વિશ્વની સૌથી મોટી નાણાંકિય સોફ્ટવેર બનાવતી કંપનીમાં કામ કરતાં કરતાં ઘણા વર્ષો પસાર થઇ ગયા. આ સમયગાળા દરમિયાન અમેરિકાની નિવૃત્તિ યોજના ૪૦૧(કે) અને સંલગ્ન યોજનાઓ પર કામ કરવાનો અનુભવ મળ્યો. ત્યાર બાદ કંપનીએ મને ઓસ્ટ્રેલિયાની નિવૃત્તિ યોજના “સુપર” વિશે કામ કરવાનો મોકો આપ્યો. આ વિષયની સંક્ષિપ્ત માહિતી નીચે આપેલી છે.

સુપર એટલે નાની ઉંમરના કમાણીના વર્ષો દરમિયાન થોડા થોડા નાણાં ભેગા કરવા જેથી નિવૃત્તિ વખતે મોટું નાણાંભંડોળ બને. સુપર ઓસ્ટ્રેલિયાની નિવૃત્તિ વ્યવસ્થા છે, તેમાં નિવૃત્તિ સુધી નાણાં જમા અથવા ઉપાડ કરવાના નિયમો અને નિયમિત નિવૃત્તિ વેતનના નિયમોનો સમાવેશ થાય છે.

કર્મચારી જ્યારે કામની શરૂઆત કરે ત્યારે નોકરીદાતા (employer) તે કર્મચારી (employee)ના સુપર ખાતામાં નાણાં જમા કરવાની શરૂઆત કરે છે. આવા ઘણા કર્મચારી ખાતાઓના નાણાંથી સુપર માટેનું નાણાંભંડોળ બને છે. આ નાણાંભંડોળનો ઉપયોગ શેરબજાર, જમીન-મકાન જેવી સ્થાવર મિલકત, સરકારમાન્ય અન્ય સુસંચાલિત નાણાંભંડોળમાં રોકાણ માટે કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારના માન્યતા પ્રાપ્ત સુપર નાણાંભંડોળનું સંચાલન ખાસ તજજ્ઞો દ્વારા કરવામાં આવે છે અને સરકાર તરફથી આવા નાણાંભંડોળને કરરાહત વધુ મળે છે.

ઓસ્ટ્રેલિયામાં વસ્તીની સરેરાશ ઉંમર વધતી જાય છે તેથી સરકાર દ્વારા આ યોજનાથી દરેક નાગરિકોને  નિવૃત્તિ સમયે જરૂરી નાણાંભંડોળ અને ઊચ્ચ જીવનધોરણ મળી રહે તે માટે પ્રયત્ન કરવામાં છે.

સુપર કઇ રીતે કાર્ય કરે છે તે નીચેના મુદ્દાઓથી જાણી શકાય છે.

  • સુપર એટલે શુ અને કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
  • તમારી સુપર યોજના લક્ષ્ય મુજબ કાર્ય કરે છે?
  • તમારી સુપર યોજનાનું નિયમિત અવલોકન.
  • સ્વઆયોજીત સુપર
  • નિવૃત્તિ વેતનનું આયોજન
  • નિવૃત્તિમાં આવકના સ્ત્રોતો

આ પ્રકારની નિવૃત્તિ વ્યવસ્થા પશ્ચિમના દેશો જેવાકે અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, જર્મની, નોર્વે, ચીલી, કેનેડા વગેરેમાં ઘણા વર્ષોથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ભારતમાં પણ હવે નવી પેંશન યોજના (NPS) ચાલુ થઇ ગઇ છે.

One thought on “ઓસ્ટ્રેલિયાની નિવૃત્તિ વ્યવસ્થા એટલે સુપર અથવા સુપરએન્યુએશન

  1. પિંગબેક: મધુશાળા પ્રવાસ | પટેલ પરીવાર

અભિપ્રાય આપો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s