નૄત્ય, સંગીત અને નાટક

બ્રિસ્બેન અને ક્વિન્સલેન્ડ વિશે કહેવાતું કે અહીં સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ ઓછી અથવા નહિવત્ થાય છે. ભારતમાં “વૈકુંઠ નાનું અને ભગતડાં ઝાઝા” જેવો ઘાટ છે જ્યારે બ્રિસ્બેનમાં “વૈકુંઠ મોટું અને લોકો નાસ્તિક”. ઓસ્ટ્રેલિયાના અન્ય મોટા શહેરોની સરખામણીમાં લોકો વ્યંગમાં કહેતા કે “શું બ્રિસ્બેનમાં કોઇ સભ્ય સંસ્કૃતિ જેવું કાંઇ છે ?” વળી પાછું કેટલાક છાપાઓ લખતા કે “બ્રિસ્બેન મોટા દેશનું ગામડું છે”. આજે જ્યારે વાસ્તવિક પરીસ્થિતી જોવામાં આવે તો ગીત-સંગીત, નૃત્ય, નાટકો તથા અન્ય ઘણા ક્ષેત્રોમાં બ્રિસ્બેન ખુબ આગળ પડતું સ્થાન ધરાવે છે.

વધુ માહિતીઃ
http://www.qpac.com.au
http://qso.com.au/

Advertisements

3 thoughts on “નૄત્ય, સંગીત અને નાટક

  1. Ramesh Patel

    વિવિધતાના મનોહર રંગો…માણતા રહીશું.

    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

    Reply
  2. Pingback: વિલાયતી ભારતીયો | પટેલ પરિવાર

અભિપ્રાય આપો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s